"Jag vill bli den jag är ämnad att vara, leva livet fullt ut..."

Nicklas Adamsson är kväkare och aktivist, skribent, krönikör och omställare. Han är utbildad samhälls- och kulturanalytiker och har lång erfarenhet av arbete inom kommunal, regional och statlig förvaltning både som anställd och som politiskt aktiv. 

- Det personliga ställningstagandet har alltid varit viktigt för mig. Vi människor har ett moraliskt ansvar som går långt utöver oss själva. Det gäller inte minst när det handlar om att värna varandra och planeten vi bor på. 

- Aktivism för mig handlar om att stå upp för det man innerst inne tror på och känner är rätt, våga säga ifrån även när det är obekvämt, följa sin övertygelse även om det innebär personliga uppoffringar. Det handlar i grunden om att leva ett etiskt liv. Jag känner stor beundran och samhörighet med de människor, många av dem kväkare, som under århundradena på ett fredligt sätt valt att ställa sig på rätt sida om historien och som stundtals gjort betydande personliga uppoffringar för sin övertygelse. Det handlar om ett kärleksfullt och passionerat engagemang, en vilja att skapa förändring som sträcker sig långt bortom egennyttan. 

-Den kris vi nu befinner oss i är mångbottnad. Det handlar dels om klimatet, men även om artutrotning och överutnyttjande av resurser, i grunden en bristande respekt för livet. För att komma tillrätta med de missförhållande som råder måste vi ställa om och samarbeta. Och omställningen måste ske både på ett inre och yttre plan. Teoretiska resonemang som skapar förståelse för sammanhanget och praktiskt arbete som omsätter kunskap i aktiv handling. Båda delarna är lika viktiga.

- Och det är där nånstans jag vill befinna mig, oavsett vad jag gör. Jag vill med de kunskaper och erfarenheter jag har medverka till omställning och positiv förändring, bidra till att utforska den framtid vi ännu inte vet så mycket om. 

- Vi vet i vilken riktning vi måste gå, vi vet vad vi måste lämna bakom oss för att skapa ett resilient samhälle, men exakt hur det ska se ut vet vi inte. Mycket handlar om att lita på processen, och framförallt om att samarbeta.

 

Copyright Nicklas Adamsson