Välkommen

Jag heter Nicklas Adamsson och är samhälls- och kulturanalytiker med lång erfarenhet från kommunal, regional och statlig verksamhet. Idag är jag främst verksam som skribent, men ägnar även mycket tid åt att tänka kring och samtala om den alltmer komplexa tid vi befinner oss i.

Som kväkare känner jag ett tydligt släktskap med alla de kväkare som genom århundradena engagerat sig i sin samtids stora frågor. Det har handlat om allt från kampen mot slaveri och sociala orättvisor, till kampen för fred och medborgerliga rättigheter.

Frågor som engagerar många kväkare idag handlar om klimat, miljö och långsiktig överlevnad för alla levande varelser på Moder Jord.

Det här är frågor som också engagerat mig under lång tid och som jag på olika sätt återkommer till i det jag skriver och pratar om.

Idag publicerar jag främst texter på Substack i Brev från utmarkerna

Om du eller din organisation vill bjuda in mig för att komma och prata gör jag gärna detta i mån av tid. Vill du komma i kontakt med mig med förfrågningar når du mig enklast via mail nicklas.adamsson@gmail.com

Bilden i sidhuvudet ovan är en vy från The Holy Island of Lindisfarne. Foto: Nicklas Adamsson